Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door Eerste Kamer

Op 23 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wgs. Zie hieronder de link naar de bekendmaking.

https://www.rijksoverheid.nl