Wet & Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 13 juli zijn de wijziging van de Wgs, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit (1 januari 2021) gepubliceerd:

Wetswijziging: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-239.html

Besluit: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-240.html

Inwerkingtreding: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-241.html