Welkom, wat kun je hier vinden?

Welkom op de website van het project ‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland’. Op deze website vind je alle relevante documenten, praktische informatie en veel voorkomende vragen & antwoorden over vroegsignalering schulden. Samen vormen deze onderdelen een digitaal handboek dat voor iedere gemeente en ketenpartner toegankelijk is. Het is een dynamisch geheel. Vroegsignalering van schulden is volop in doorontwikkeling. Informatie op de website wordt steeds geactualiseerd, zodat nieuwe inzichten en ervaringen ook weer met iedereen worden gedeeld. We werken hiervoor onder andere samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de vaste lasten-partners, NVVK en Divosa. Daarnaast onderhouden we met verschillende organisaties contacten om elkaar over en weer te informeren.

De meeste informatie die je op de website kunt vinden is gebaseerd op de bestaande praktijk (het project) tot en met 2020. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak als gevolg van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In de komende periode wordt de website aangevuld en waar nodig geüpdatet zodat deze aansluit bij de nieuwe wetgeving. Ook wordt aandacht besteed aan het nieuwe Landelijke convenant Vroegsignalering Schulden.

Wij hopen dat de informatie ondersteuning biedt bij de eventuele voorbereiding en het (door)ontwikkelen van vroegsignalering schulden in jouw gemeente als gevolg van de wijziging van de Wgs.

Feedback wordt op prijs gesteld. Heb je tips, aanvullingen of een correctie, stuur dan een mail naar schulden@vng.nl.