Welkom, wat kun je hier vinden?

Welkom op de website van het project Vroegsignalering Schulden landt in Nederland.  Op deze website vind je alle relevante documenten, praktische informatie en veelvoorkomende vragen & antwoorden over Vroegsignalering schulden. Samen vormen deze onderdelen een digitaal handboek Vroegsignalering van Schulden dat voor iedere gemeente en ketenpartner toegankelijk is. Het is een dynamisch geheel. Vroegsignalering van schulden is volop in ontwikkeling. Informatie op de website wordt steeds geactualiseerd, zodat nieuwe inzichten en ervaring ook weer met iedereen kunnen worden gedeeld. We werken hiervoor onder andere samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de vaste lasten-partners, NVVK en Divosa. Daarnaast onderhouden we met verschillende organisaties contacten om elkaar over en weer te informeren, zoals bijvoorbeeld met Schouders Eronder.

Wij hopen dat het je de informatie ondersteuning biedt bij de voorbereiding en het (door)ontwikkelen van Vroegsignalering schulden in jouw gemeente als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in januari 2021.

Feedback wordt op prijs gesteld. Heb je tips, aanvullingen of een correctie, stuur dan een mail naar projectbureau@vroegsignaleringshv.nl.