Daadwerkelijke signalen

Er zijn verschillende soorten signalen mogelijk op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat er mogelijk sprake is van financiële problemen. Het kunnen verstoorde betalingen zijn, maar ook specifiek gedrag, zoals ziekmeldingen of het laten uitbetalen van een voorschot op het werk. Op zich hoeft een enkel signaal niet te betekenen dat iemand ook daadwerkelijk financiële problemen heeft. Er kan een verstoorde betaling zijn omdat iemand het vergeten is of het niet eens is met de vordering.

Sommige signalen of combinatie van signalen zullen een grotere voorspellende waarde hebben op financiële problemen dan andere. Hoe minder signalen er zijn, hoe groter het risico is dat mensen benaderd worden die het probleem zelf op kunnen lossen of die helemaal geen financiële problemen hebben, maar bijvoorbeeld slechts een betalingsachterstand.

Sommige signalen zijn objectief meetbaar, zoals bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Anderen zijn zachter en hebben een minder directe relatie met een risico op financiële problemen, zoals een ziekmelding op het werk of het opzeggen van een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Voor deze website is dus uitgegaan van daadwerkelijke signalen over betalingsachterstanden bij dataleveranciers. Om er voor te zorgen dat het vroegsignalering blijft, wordt alleen gekeken naar signalen waarbij geen escalatie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de huurachterstand ligt nog niet bij een deurwaarder, er is nog geen vonnis voor huisontruiming of de datum voor de huisontruiming staat niet gepland.