Wat is vroegsignalering?

Waar hebben we het eigenlijk over als we praten over vroegsignalering? Waarin verschilt het van preventie? Op deze pagina’s lees je meer over de theorie achter vroegsignalering. We geven de definitie van vroegsignalering en maken duidelijk waar dit gepositioneerd is.

“Vroegsignalering is een zeer belangrijk onderdeel van de brede aanpak schuldhulpverlening. Er is veel bereikt en daar gaan we mee door. Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden.”