Waarom vroegsignalering?

Er zijn verschillende motieven om met vroegsignalering aan de slag te gaan, zowel voor de gemeente als voor de samenwerkingspartners. Op het moment dat een gemeente aan de slag wil met vroegsignalering is het belangrijk om de motieven van de verschillende betrokken partijen helder te hebben.

Er zijn verschillende redenen om met vroegsignalering aan de slag te gaan. Ten eerste is het per 1-1-2021 een wettelijke taak voor gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar er zijn ook financiële overwegingen, zowel voor signaalpartners als voor gemeenten. Kern van al deze motieven is dat de inwoner eerder in beeld is en een hulpaanbod ontvangt. Hierdoor kunnen (problematische) schulden worden voorkomen. Dit levert zowel financiële als andere voordelen op. Voor de inwoner, de signaalpartner en de gemeente.

De regiefunctie van vroegsignalering ligt bij de gemeente. Vroegsignalering opzetten vraagt inzet van de gemeente, zowel in middelen als in formatie. Dit betekent dat het belangrijk is om politiek draagvlak te hebben op het moment dat de  gemeente aan de slag gaat met vroegsignalering. Op het moment dat de  gemeente wil beginnen met vroegsignalering is het van belang om eerst te onderzoeken hoe de politiek aankijkt tegen dit onderwerp.