Vroegsignalering van schulden werkt

Positieve effecten zichtbaar in monitor

Het project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’ heeft in de afgelopen twee jaar gemeenten ondersteund bij het vroeg signaleren van schulden. Nu dit sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak is voor gemeenten, wordt het project afgerond en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Gemeenten bereiken een volledig nieuwe doelgroep waarvan 38% van de burgers door gemeenten geholpen worden met een korte en goedkopere interventie. Daarnaast wordt 30% eerder opgespoord terwijl ze al grotere problemen hadden en zelf nog geen hulp hadden gezocht.

Deze resultaten zijn op 7 juni 2021 gepresenteerd tijdens de landelijke (online) bijeenkomst Vroegsignalering. In aanwezigheid van minister Koolmees van SZW, werd het dashboard van de monitor ‘Vroegsignalering schulden’ gelanceerd.

Het dashboard van de monitor Vroegsignalering laat o.a. het volgende zien:

· Hoeveel en welke achterstandssignalen zijn gemeld
· Het aantal inwoners dat wordt bereikt
· En het aantal inwoners dat hulp ontvangt

Het project, dat tot stand is gekomen met subsidie van SZW, is uitgevoerd door PLANgroep, de gemeenten Amsterdam en Nijmegen, Asessor en Bureau EV. Het dashboard is in opdracht van het project gebouwd door Significant.

Overdracht kennis en ervaring
Met het afsluiten van het project wordt de monitor Vroegsignalering overgedragen aan Divosa, die deze verder ontwikkelt voor en samen met gemeenten. De opgebouwde kennis en ervaring en het grote netwerk wordt overgedragen aan het VNG-programma Verbinden Schuldendomein. Dit programma verzorgt de implementatieondersteuning aan gemeenten voor de wetswijzigingen in het kader van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.