Voorbeeld casus vroegsignalering

Regelmatig proberen we jullie ook interessante voorbeelden en casussen te geven via de website. Hieronder een casus uit Amsterdam over Hanneke. Heb je zelf mooie casussen? Dan mag je die ook delen via ons mail adres. Voorbeelden zijn ook goed te gebruiken om vroegsignalering te illustreren of te gebruiken voor communicatie.

Hanneke, 44 jaar

Hanneke woont in een gezellige wijk waar veel sociale controle is. Het voordeel is dat je snel hulp kunt vragen als je iets nodig hebt. De keerzijde is ook dat je weet dat het er achter de voordeuren vaak niet gezellig aan toegaat. Er is veel sprake van schulden en mishandeling. Helaas durven de vrouwen geen aangifte te doen tegen hun man. Vroeger zat Hanneke zelf ook in een situatie van onderdrukking. Zij heeft uiteindelijk wel aangifte gedaan.

Hanneke kwam in de financiële problemen toen zij geen toeslagen meer kreeg na gedoe met de jeugdzorg. In plaats van dat zij de vaste lasten betaald kiest zij voor eten en drinken. Ook heeft zij zich toen aangemeld bij de Voedselbank.

Hanneke is al langere tijd werkeloos en ontvangt een bijstandsuitkering.  Een half jaar geleden werd zij door de sociale dienst uitgenodigd voor een gesprek met een klantmanager en schuldhulpverlener. Dit gebeurde naar aanleiding van een melding over een betalingsachterstand bij een energieleverancier.

Gelukkig heeft Hanneke haar administratie keurig in een map en maakt zij altijd haar post open. Er wordt wekelijks afgesproken om de map door te nemen. Er is een aparte map gemaakt t.b.v. de schulden en er is contact gelegd met alle schuldeisers. Dit geeft haar perspectief naar een schuldenvrije toekomst.

Het klikt tussen Hanneke en de schuldhulpverlener. Er is vertrouwen waardoor alles gezegd kan worden, zonder oordeel. Door deze gesprekken en de hulp zit ze nu veel lekkerder in haar vel en komt zij steeds meer uit haar schulp.

Hanneke is inmiddels een boegbeeld voor schuldhulpverlening in haar wijk. Zij gaat met meerdere omwonenden mee naar het schuldhulpbureau als zij dit prettig vinden en zorgt ervoor dat deze mensen vooraf hun papieren op orde hebben. Ook wil ze vanuit haar ervaringsdeskundigheid voorlichting geven in het buurthuis over schuldhulpverlening.

Ze vindt het fantastisch dat wanneer je niet naar buiten durft, de hulpverlening ook bij je thuis komt.