Signalen

Zoals bij de definitie van ‘vroegsignalering van schulden’ staat aangegeven gaan we uit van daadwerkelijke signalen over betalingsachterstanden van signaalpartners waarbij nog geen escalatie van de achterstanden heeft plaatsgevonden.

Het woord vroegsignalering bestaat uit een belangrijk deel namelijk Vroeg. Vroeg, waarmee gedoeld wordt op tijdig, voordat het probleem te groot wordt en voordat escalatie heeft plaatsgevonden.

Uit de inventarisatie van voorbeelden uit de praktijk blijkt  dat bij het opzetten van vroegsignalering goed is om te kijken naar het signaal op basis waarvan outreachend gewerkt kan worden. Signalen kunnen verschillen in de voorspellende waarde van de ernst van de situatie en het directe verband die ze hebben met financiële problemen. Sommige signalen lijken een grotere voorspellende waarde van financiële problemen te hebben dan andere. Een maand energie-achterstand heeft waarschijnlijk een lagere voorspellende waarde dan een maand huurachterstand. Momenteel zijn veel gemeenten hiermee aan het experimenteren en de verwachting is dat er over een paar jaar meer duidelijkheid is welk signaal (of combinatie van signalen) het beste resultaat heeft.