Hoe zet je een project op?

Een goed gestuurd en succesvol project begint met een duidelijke opdracht en een goede projectleider. Deze projectleider kan intern uit de gemeente zijn, of tijdelijk extern worden aangetrokken. Welke keuze je ook maakt, het is belangrijk dat de projectleider voldoende tijd heeft en met daadkracht het proces kan sturen.

Voor ieder project is het belangrijk dat er draagvlak is. Dit betekent dat van tevoren goed moet worden nagedacht wie nodig is om een succesvolle aanpak van vroegsignalering van schulden te realiseren. Begin met het maken van een overzicht wie (organisaties, functionarissen) in de gemeente betrokken moeten worden bij de aanpak van vroegsignalering. Maak ook een overzicht van de signaalpartners waarvan  maandelijks de betaalachterstanden  ontvangen moet worden. Betrek alle partijen zo veel mogelijk vanaf het begin bij de planvorming. Het gaat erom een breed draagvlak te creëren. Met name waar het gaat om randvoorwaarden (budget, formatie) is dit essentieel. Zorg ervoor dat iedere partner voldoende tijd heeft om vervolgens ook aan draagvlak in de eigen organisatie te werken.