Privacy

Bij vroegsignalering van schulden worden persoonsgegevens uitgewisseld. Bij het verwerken van persoonsgegevens hebben we te maken met verschillende regels rondom privacy die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er bij het opstarten van een project vroegsignalering van schulden ook altijd aandacht moet zijn voor alle privacy aspecten in iedere stap van het proces. Er moet beschreven worden hoe aan de AVG voldaan kan worden  en welke maatregelen genomen zijn  om verkeerde uitwisseling van persoonsgegevens te voorkomen.