Outreachend werken

Het kenmerk van vroegsignalering is outreachend werken. Dat houdt in dat contact gezocht wordt met inwoners zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. Maar wat werkt het beste bij outreachend werken? Er zijn verschillende manieren om vorm te geven aan outreachend werken met bijbehorende kosten en resultaten. Daarom zal bij het opzetten van vroegsignalering een keuze gemaakt moeten worden voor de wijze waarop contact gezocht wordt met de inwoner. Er kan ook gedacht worden aan combinaties van outreachend contact zoeken. Bij de keuze moet ook gekeken worden wie de uitvoering op zich gaat nemen.