Nieuwsbrief januari 2021

Via deze link leest u onze nieuwsbrief januari 2021.

Veel leesplezier!

Wil je onze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Meldt je dan nu aan!

Nieuwsbrief december 2020

Via deze link leest u onze nieuwsbrief december 2020.

Veel leesplezier!

Wil je onze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Meldt je dan nu aan!

Nieuwsbrief oktober 2020

Via deze link leest u onze nieuwsbrief oktober 2020.

Veel leesplezier!

Wil je onze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Meldt je dan nu aan!

Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering op 16 november 2020

Op 16 november 2020 organiseren we de 8e Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering. De bijeenkomst is te volgen via een live stream. Zorg dat je erbij bent! Meld je nu aan!

Voorpublicatie: het Landelijke Convenant Vroegsignalering Schulden

In de afgelopen tijd heeft een werkgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van een ‘Landelijk Convenant Vroegsignalering’. De eerste versie is nu klaar. Naar verwachting volgt begin november de officiële ondertekening.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de VNG, Energie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vewin, Aedes en de NVVK. Energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars, verhuurders en gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de tekst van het landelijke convenant om vroegsignalering van schulden eenvoudig en uniform te implementeren.

De NVVK, VNG en Energie Nederland hebben al het voornemen om te tekenen, een aantal andere overlegpartners zal daar de komende periode een formeel besluit over nemen.

Nog niet actief? Informeer je!

Om te zorgen dat met name gemeenten die nu nog niet of nauwelijks actief zijn met vroegsignalering zich in het onderwerp kunnen verdiepen, brengen we nu het Landelijk Convenant Vroegsignalering met bijbehorende overeenkomst naar buiten.

Het Convenant Vroegsignalering

De Overeenkomst Vroegsignalering

Veelgestelde vragen?

Hieronder vind je antwoorden op de vragen die we het meest horen rond vroegsignalering. Wil je meer weten? Kom naar de NVVK Studiedag op 16 november. Je kunt op diezelfde dag ook terecht op de Landelijke Dag Vroegsignalering.

Hou ook de website van de NVVK en de community Vroegsignalering de komende periode in de gaten voor meer vragen en antwoorden.

1) Moet ik als gemeente ook het convenant tekenen of alleen de overeenkomst?

De koepelorganisaties gaan het convenant tekenen. De overeenkomst is bedoeld voor de leden die de overeenkomst onderling gebruiken en ondertekenen.

2) Hoe regel ik handtekeningen onder mijn overeenkomst van alle energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders?

De NVVK wil de ondertekening faciliteren. We onderzoeken hoe we dit digitaal aan alle leden aan kunnen bieden.

3) Vervallen automatisch al onze bestaande convenanten?

Nee, het Landelijk Convenant Vroegsignalering is vooral bedoeld voor het maken van nieuwe afspraken. Heb je al convenanten met vaste lasten-partners? Overleg dan met hen welke convenanten wenselijk zijn om in stand te houden.

4) Moet ik bij elk signaal over een betaalachterstand op huisbezoek?

Nee, het wordt niet verplicht om bij alle signalen een huisbezoek af te leggen. Wel wordt het, conform de nieuwe Wgs die per 1 januari in gaat, verplicht om op alle signalen actie te ondernemen. Een telefoontje, brief of ander communicatiemiddel inzetten mag ook.

5) Zetten vaste lasten-partners de incasso automatisch stil als ze mij een signaal hebben afgegeven?

Nee, vaste lasten-partners zetten hun incassomaatregelen alleen stil als er hulp geaccepteerd is.

Nieuwsbrief September 2020

Via deze link leest u onze nieuwsbrief september 2020.

Veel leesplezier!

Landelijke bijeenkomst 16 november 2020

Op maandag 16 november vindt in de middag alweer de 8e Landelijke Bijeenkomst Vroegsignalering plaats. Houd deze datum alvast vrij in je agenda. Binnenkort informeren we jullie op welke wijze de bijeenkomst plaats zal vinden.

Wet & Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 13 juli zijn de wijziging van de Wgs, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit (1 januari 2021) gepubliceerd:

Wetswijziging: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-239.html

Besluit: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-240.html

Inwerkingtreding: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-241.html

Nieuwsbrief Vroegsignalering

Vroegsignalering Schulden landt in Nederland stuurt elke maand een nieuwsbrief met interessante informatie over vroegsignalering van schulden. Wil je ook op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan via deze link.

Vroegsignalering werkt, blijkt in Amsterdam

Dankzij vroegsignalering is Amsterdam erin geslaagd de gemiddelde schuld van inwoners met een schuldhulpverleningstraject (26.000 euro) bijna te halveren ten opzichte van het landelijke gemiddelde (42.000 euro).

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken ter gelegenheid van de goedkeuring door de Eerste Kamer van de wijziging van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs).

“Na de wetswijziging mogen hulpverleners op basis van signalen over betalingsachterstanden uit eigen beweging schuldhulp aanbieden. Schulden kunnen zo vroeger gesignaleerd en aangepakt worden. In Amsterdam, een van de gemeenten waar vroegsignalering al langer wordt toegepast, is de gemiddelde schuld van inwoners met een schuldhulpverleningstraject € 26.000 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 42.000”, schrijft het ministerie.

Eerder de juiste hulp

“Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering moet de gemeente voortaan hulp aanbieden”, aldus scheidend staassecretaris Van Ark van het ministerie van SZW. “In de praktijk kan dat echt verschil uitmaken in de levens van mensen. Want door er vroeg bij te zijn voorkomen we dat mensen terecht komen in een uitzichtloze schuldensituatie. Zo krijgen zij de juiste hulp aangereikt om er weer bovenop te komen.”