ICT

Ondersteuning van het proces van vroegsignalering door het automatiseringssysteem is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Voor de keuze van een systeem zijn een aantal punten van belang.

  1. Kunnen dataleveranciers gemakkelijk melden en kunnen zij ook monitoren hoe het proces rond hun melding verder verloopt?
  2. Kan het systeem verschillende signalen met elkaar combineren?
  3. Kan de bezoekende organisatie eenvoudig toegang krijgen tot het systeem?
  4. Kan het systeem managementinformatie generen die gebruikt kan worden voor de monitoring en evaluatie?
  5. Voldoet het systeem aan de technische eisen die gesteld worden vanuit de AVG?

Op dit moment zij er twee systemen die veel gebruikt worden bij vroegsignalering. Daarnaast gebruiken sommigen gemeenten een eigen gebouwd systeem of hebben nog geen systeem (leidraad Vroegsignalering 2018).