Hoe haal ik het meeste uit mijn contact met de inwoner? Deel 3

In het vorige artikel over de verschillende vormen van outreachend werken hebben we besproken hoe de respons bij huisbezoeken verhoogd kan worden. In dit artikel bespreken we het nut van flyers, bellen, SMS/Whatsapp en e-mail.

Flyers

Bij inwoners die bij het afleggen van een huisbezoek niet thuis waren of een gesprek niet nodig vonden kan het helpend zijn om een flyer, visitekaartje of handgeschreven bericht met de naam van de vroegsignaleerder erop achter te laten. Een aantal inwoners neemt aan de hand daarvan op een later moment alsnog contact op met de hulpverlener, zo blijkt uit onderzoek van Schouders eronder.

Uit een onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat schuldeisers meer respons krijgen na het versturen van motivatiekaarten met een afwijkende vorm en kleur. Deze kaarten benadrukten de positieve consequenties of de noodzaak van het opnemen van contact. Uit dit rapport blijkt ook dat het gebruik van een envelop met hierop een duidelijk illustratie over hoe de inwoner in eenvoudige stappen contact op kan nemen de respons verhoogt.

Bellen

Veel gemeenten kondigen het huisbezoek van te voren aan door bijvoorbeeld een telefonische afspraak te maken. Dit biedt aan de ene kant de inwoner de kans om de boot af te houden, maar zorgt er ook voor dat deze niet overvallen wordt door het huisbezoek.

Uit onderzoek onder schuldeisers van de universiteit van Amsterdam, blijkt dat een persoonlijke benadering door te bellen bij huishoudens met (regelmatige) betalingsachterstanden effectief is.

SMS/Whatsapp

Hetzelfde onderzoek geeft aan dat dit soort berichten vaak kort en vaak ook goedkoop zijn om te versturen. Ze trekken op een andere manier de aandacht dan een brief en kunnen het beste worden ingezet voor acties nodig op de korte termijn, bijvoorbeeld als herinnering om mensen aan te sporen een onlangs verstuurde brief te lezen. Het nadeel van deze berichten is dat ze snel worden vergeten zodra er nieuwe berichten binnenkomen.

E-mail

E-mail is ook een relatief goedkope manier van communicatie die de respons op een onlangs verstuurde brief met 10% kan vergroten, zo blijkt uit onderzoek van BIN NL (2017). Echter, een deel van de inwoners heeft geen computer of email of is niet voldoende digitaal vaardig. Het wordt daarom afgeraden om gebruik te maken van e-mail zonder aanvullende communicatie.

In het laatste artikel van deze reeks van vier bespreken we de formulering van uw boodschap richting de burger. Is het beter om de positieve effecten van contact opnemen met de aangeboden hulpverlening te benadrukken of juist de negatieve effecten van geen actie ondernemen?