Hoe haal ik het meeste uit mijn contact met de inwoner? Deel 2

In het vorige artikel over de verschillende vormen van outreachend werken hebben we besproken hoe de respons op verstuurde brieven verhoogd kan worden. In dit artikel bespreken we het huisbezoek.

Huisbezoek

Het afleggen van een huisbezoek heeft twee grote voordelen. De thuissituatie van de klant wordt zichtbaar en biedt de hulpverlener veel aanvullende informatie over mogelijke andere problemen. Verder ligt het initiatief tot het voeren van een gesprek bij de inwoner, deze heeft de keuze om het gesprek aan te gaan en de hulpverlener binnen te laten, of juist niet. De inwoner houdt de controle. Daarom heeft de intentie en de manier waarop het huisbezoek wordt afgelegd grote invloed.  Een open, nieuwsgierige houding van de hulpverlener zal een positiever effect hebben dan wanneer de inwoner het gevoel heeft gecontroleerd te worden.

Uit een rapport van Schouders eronder uit 2018 blijkt het afleggen van een huisbezoek lijkt goed te werken, vaak wordt een bereik van 50-70% gehaald. Er wordt vaak gekozen om hierbij twee medewerkers in te zetten. Daarbij kan worden gedacht aan maatschappelijk/sociaal werkers, financieel deskundige, medewerkers van het wijkteam, vrijwilligers of een combinatie daarvan. Sommige gemeente kondigen het huisbezoek per brief aan.

Onderzoek van de gemeente Rotterdam uit 2018 geeft aan goed te kijken naar de kennis, vaardigheden en randvoorwaarden waaraan de hulpverlener moet voldoen, zoals goed kunnen luisteren, affiniteit met de doelgroep, kennis van andere talen, woonplaats dicht bij te bezoeken gebied, etc. Zeker indien er gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers in plaats van een professional is het goed om na te gaan of deze aan alle voorwaarden voldoet.

In het onderzoek wordt de tip gegeven meerdere malen langs te gaan (bij afwezigheid), een flyer of kaart achter te laten, te variëren met dagen en tijdstippen waarop wordt langsgegaan.

In het volgende artikel gaan we verder in op wat het effect is van aanvullende communicatie middels flyers, bellen, SMS/Whatsapp en e-mailen.