Financiering

Zoals bij alle dienstverlening die de gemeente uitvoert, is het ook bij vroegsignalering van belang om vooraf goed na te denken over wat je wilt bereiken, wat daarvoor nodig is en wat de kosten zijn. Er zijn verschillende kosten waar je als gemeente rekening mee moet houden. Het gaat om de volgende kosten:

  1. Inzet van een projectleider:

Als er een externe projectleider wordt aangetrokken, dan is duidelijk wat de kosten zullen zijn. Maar ook de inzet van een interne projectleider kost geld. De uren die de projectleider besteed kunnen immers niet meer aan iets anders worden besteed. Ga ervan uit dat het eerste half jaar zeker 8 – 16 uur inzet per week nodig is van de projectleider en aansluitend 4 – 8 uur per maand als een start is gemaakt met de uitvoering.

  1. Inzet van medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren:

Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren? Ga je alleen of met z’n tweeën op huisbezoek? Doe je het als gemeente zelf, vraag je een ketenpartner of maak je een combi met een vrijwilliger erbij? Deze keuzes bepalen uiteindelijk wat de kosten zullen zijn. Bij het kopje ‘Formatie’ is dit verder uitgewerkt.

  1. Automatisering:

Er zijn op dit moment twee systemen op de markt, VPS van het BKR en Ris van Inforing. Bij onderdeel ICT wordt dit verder toegelicht.

  1. Communicatie:

Bij de start van het project zal de gemeente hieraan aandacht moeten besteden, bij voorbeeld door het plaatsen van een artikel in de lokale kracht of op de eigen website.