Landelijke bijeenkomst 8 juni 2020

Het was even wennen om een bijeenkomst te organiseren via de livestream, maar wat was het fijn om iedereen toch te kunnen informeren over de ontwikkelingen van Vroegsignalering bij schulden.

De middag had een geweldige aftrap met een speciaal door staatssecretaris Tamara van Ark ingesproken video boodschap.

Daarna praatten Anja Tijdhof, Marielle Fleuren en Jacomijn Kuiper iedereen bij over de voortgang van het projectteam met daarin aandacht voor de community, de nieuwsbrief en de provinciale bijeenkomsten. Kijk hier voor de laatste ontwikkelingen.

Corinne Visser van de gemeente Haarlem had een inspirerende presentatie over de manier waarop in Haarlem het project vroegsignalering is opgepakt. Interessant daarbij was dat zij vooraf een onderzoek hebben gedaan naar de hoogte van de betalingsachterstanden. Daarnaast hebben zij een koppeling gemaakt tussen het automatiseringssysteem Mens Centraal en VPS. Ben je benieuwd naar de presentatie, kijk hem dan terug.

Tijdens het tweede talkshow blok spraken Jeanette Schouten, Saskia van Rij (Amsterdam) en Erwin van Ewijk (Emmen) over vroegsignalering in de praktijk. Zij deelden ervaringen en gaven aan dat het goed werkt om gewoon te beginnen. Eerst op kleine schaal om het daarna uit te breiden. Daarnaast werd duidelijk dat het enthousiasme van de uitvoerders cruciaal is voor het succes van vroegsignalering. Ook werd besproken wat de invloed is van Corona op de uitvoer van vroegsignalering.

Na de actieve pauze met een echte workout met Rico Verhoeven werd iedereen bijgepraat over de monitoring. Marielle Fleuren en Jacomijn Kuiper vertelden kort waarom goede monitoring belangrijk is en informeerden iedereen over de manier waarop meegedaan kan worden. Wil je nog meedoen met de monitoring? Dat kan nog. Ook als je nu geen huisbezoeken doet maar wel op een andere manier contact zoekt. Stuur een mail naar m.fleuren@asessor.nl voor meer informatie. Natuurlijk kun je ook dit onderdeel terugkijken.

Bij het laatste talkshowblok heeft Pieter Roos (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de laatste stand van zaken over de wetswijziging WGS doorgenomen. Zoals het er nu naar uitziet gaat de wetswijziging nog steeds per 1 januari 2021 in. In de wetswijziging is het werken met signalen van de gemeentelijke belastingen niet opgenomen. Tegelijkertijd zijn er wel veel gemeenten die dit signaal gebruiken. Linda van Vliet (NVVK), Jeroen van de Werken (Achmea) en Maria Buur bespraken de stand van zaken rondom het Landelijk convenant. Het streven is dat het landelijk convenant met alle vaste lasten partners in september 2020 kan worden afgerond. Het advies is dat gemeenten vooral doorgaan met de voorbereidingen van Vroegsignalering schulden in hun gemeenten en niet wachten op het landelijk convenant. Kijk hier om te zien wat er over de laatste stand van zaken Wgs en het Landelijk convenant is gezegd.