Beleid

Vaak staat vroegsignalering genoemd in het beleidsplan dat in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of armoedebeleid geschreven is. Een enkele keer is er een beleidsnota specifiek voor vroegsignalering. De verwachting is dat met de komst van de aangepaste Wgs vroegsignalering vanaf 2021 in ieder beleidsplan wordt opgenomen. Met name omdat het vanaf 1 januari 2021 een wettelijke taak voor gemeente is geworden om dit op te pakken en uit te voeren.

Door de verschillende doelen, die belangrijk zijn voor vroegsignalering, expliciet op te nemen in het beleid, wordt het opzetten van vroegsignalering vereenvoudigd en goed geborgd.

In sommige gevallen is dat op dit moment niet mogelijk omdat er al een beleidsplan schuldhulpverlening ligt en vroegsignalering daarin niet, of slechts summier is opgenomen. Onderstaande punten kunnen dan bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan worden opgenomen. Voor de huidige beleidsperiode kunnen in een aparte notitie (aanvullende beleidsregels) naar de raad onderstaande punten worden uitgewerkt.