Landelijke bijeenkomst 7 juni 2021

Op 7 juni 2021 heeft de 9e landelijke Bijeenkomst Vroegsignalering Schulden Landt in Nederland plaats gevonden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het projectteam Vroegsignalering Schulden landt in Nederland hebben dit samen georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we kennis en ervaringen delen over Vroegsignalering van schulden. Ook vond er een terugblik plaats op de afgelopen twee jaar en hebben we stil gestaan bij de overdracht van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland. Het was weer een goed inhoudelijk en afwisselend programma gemaakt. 
Binnenkort kunt u hieronder de onderdelen van deze bijeenkomst terug zien.