Landelijke bijeenkomst 7 juni 2021

Op maandag 7 juni was het zover, de 9e Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering van schulden. Onze speciale dank gaat uit naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die deze bijeenkomst aangeboden heeft, als afsluiting van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland. Wij kijken terug op een mooie bijeenkomst waarin wij iedereen weer konden informeren over de ontwikkelingen binnen de vroegsignalering van schulden. Er was veel te vertellen.

Korte terugblik op de bijeenkomst

De middag werd afgetrapt door dagvoorzitters Franceline Visser en Anja Tijdhof. Na een hartelijk welkom blikten we terug op wat het projectteam Vroegsignalering Schulden landt in Nederland met behulp van subsidie van het ministerie van SZW heeft gerealiseerd in de afgelopen twee jaar.

Daarna vertelde Hilde Pelgrom, drinkwaterleverancier Vitens waarom zij al vanaf 2017 inzetten op vroegsignalering en hoe zij vroegsignalering structureel borgen in de organisatie.

Aansluitend sprak Franceline met Jennifer Pott, ervaringsdeskundige, Willem van den Heerik, Buurtteam Amsterdam Zuidoost en Diemen en Angelique Timmersmans, gemeente Nijmegen over vroegsignalering door de ogen van de inwoner en de vroegsignaleerder.

Na dit gesprek was het belangrijke moment van de lancering van de monitor vroegsignalering aangebroken. Met trots werd het nieuwe dashboard gepresenteerd dat samen met Onderzoeksbureau Significant is ontwikkeld. Maar liefst 107 gemeenten. Bart Geurts van Significant en Jacomijn Kuiper deelden de eerste resultaten van de Landelijke monitoring en gaven een inkijkje in hoe het dashboard Landelijke monitoring Vroegsignalering werkt en wat je er allemaal kunt vinden.

Na een korte pauze sprak dagvoorzitter Anja met Wouter Koolmees, Demissionair Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Marjolein Moorman, wethouder Amsterdam, Petra Molenaar, wethouder Nijmegen en Anne-Mieke de Peuter, PLANgroep over het belang van Vroegsignalering, wat je met vroegsignalering kunt bereiken, hoe de uitvoering kunt organiseren en werden tips gedeeld voor een succesvolle aanpak.

Na dit gesprek kwam, Woningcorporatie Portaal in een video aan het woord. Wieke Veldhuizen vertelde o.a. waarom zij al vanaf 2016 inzetten op vroegsignalering en op welke wijze zij dat doen.

Het plenaire gedeelte van deze middag werd afgesloten met de overdracht van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland. De monitor Vroegsignalering werd daarbij overgedragen aan Divosa en de opgebouwde content en het netwerk aan de VNG bij VNG Realisatie Verbinden Schuldendomein.

De middag werd afgesloten met vier verschillende themabijeenkomsten.

Landelijk Dashboard Vroegsignalering
Bart Geurts, Significant, Jacomijn Kuiper en Mariëlle Fleuren van het projectteam

Prioritering van signalen, afwegings- en juridische kaders vroegsignalering
Tjeert Poelman en Jenny Wildenbos, VNG realisatie

Landelijk convenant Vroegsignalering
Ellen Hennekens, NVVK en Maria Buur van het projectteam

Outreachend werken, vroegsignalering in de praktijk
Irith de Vrede, PLANgroep en Hetty de Laat, Groei in Communicatie