Regionale bijeenkomsten 2021

In het voorjaar 2021 kun je weer deelnemen aan meerdere bijeenkomsten over het onderwerp Vroegsignalering. Begin 2020 hebben we bijna elke provincie bezocht waarin we kennis en ervaringen hebben kunnen delen. Helaas kunnen we door de Corona-maatregelen nu niet alle provinciën bezoeken. We hebben daarom gekozen voor het verzorgen van meerdere webinars met verschillende onderwerpen, om kennis- en ervaringen te delen. De bijeenkomsten zijn kosteloos.

Hieronder vind je het totale overzicht:

Bijeenkomsten voor gemeenten die nog moeten starten met Vroegsignalering:
Thema: Starten met Vroegsignalering, algemene informatie en alle actualiteiten.
Maandag 18 januari 2021, online vanaf 09.30 tot 11.00 uur
Dinsdag 9 februari 2021, online vanaf 09.30 tot 11.00 uur
Maandag 1 maart 2021, online vanaf 09.30 tot 11.00 uur

Bijeenkomsten voor gemeenten die al gestart zijn met Vroegsignalering:
Donderdag 28 januari 2021, online van 13.00 tot 14.30 uur
Thema: Opzetten project/projectstructuur bij vroegsignalering.

Maandag 1 februari 2021, online van 09.30 tot 11.00 uur
Thema: Outreachend werken o.a. uitleg over het huisbezoek.

Donderdag 25 februari 2021, online van 15.00 – 16.30 uur
Thema: Privacy en vroegsignalering.

Dinsdag 9 maart 2021, online vanaf 15.00 tot 16.30 uur
Thema: Evaluatie en (landelijke) monitoring, inrichten van je dashboard.

Woensdag 17 maart 2021, online van 13.00 tot 14.30 uur
Thema: Inrichting van je ICT.

Maandag 22 maart 2021, online van 09.30 tot 11.00 uur
Thema: Afsluiten van convenanten en rol Landelijk convenant.

Dinsdag 30 maart 2021, online van 13.00 tot 14.30 uur
Thema: Prioritering van alle signalen en opvolging.